Wednesday, May 4, 2011

Close kayo noon. Sana ganito parin ngayon. Reconnect this Mother's Day. #PLDTMothersDay

Close kayo noon. Sana ganito parin ngayon. Reconnect this Mother's Day. #PLDTMothersDay